oktober 17, 2006

Pappa rater dotter för bil i Wild kids, hård kritik mot Svt

Under inspelningen av SVTs barnserie Wild Kids har en flicka i tolvårsåldern fått se hur hennes pappa väljer att vinna en bil i stället för att träffa sin dotter. Händelsen har fått journalistklubben att ilskna till.

– Det är sorgligt att se hur SVT behandlar barn på ett kallhamrat sätt och inte förstår innebörden av vad man utsätter dem för, säger Pia Weisberg, vice ordförande för journalistklubben på SVT.
Ola Lindholm, ny chefredaktör på Kamratposten och tillika programledare för Wild kids, säger dock att de aldrig skulle gjort något som skulle skada barnen.

Pia Weisberg, som såg sekvensen under en förhandsvisning på SVT, ser ingen humor i det hela. – De som är ansvariga för inspelningen har inte insett vilken skada de åsamkar barnen. Det förtroende som barnen har till sina föräldrar raseras i det här ögonblicket.

En av de riktlinjer som SVT ska följa är att ”SVTs barn- och ungdomsprogram ska produceras och sändas utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv”.
På vilket sätt är den här händelsen producerad utifrån ett barnperspektiv?

– Hela programmets historia är berättad ur barnens perspektiv, säger Peter Nyrén. Eftersom det är ett äventyr innehåller det utmanande situationer och tester. Totalt och i enskildheter överträffar inte situationerna det som dagens elvaåringar klarar. Ibland är de glada, ibland rädda och ibland spända. Vi tar hand om barnen och redovisar deras reaktioner.

Under ett senare skede av inspelningen fick alla barn träffa sina föräldrar.
– Det är inte plåster på såren, eftersom det inte var föräldrarnas förstahandsval, säger Pia Weisberg. Jag arbetar ju fackligt och en av våra uppgifter är att stå för ett etiskt förhållningssätt, inte bara till våra tittare, utan även till alla som medverkar i själva programproduktionen. Den här händelsen visar på problemen med att lägga ut delar av SVTs produktion på externa bolag, säger Pia Weisberg.

Helt sjukt säger jag. Även om jag förstår Svt också. Läs mer på Journalisten.se.


Inga kommentarer: