oktober 28, 2006

Skriv på för fortsatt fri entré till muséer!

Jag kan inte annat än hålla med Kulturbloggen om att vi ska ha kvar fri entré på de statliga museér som vi idag har. Värna om kulturen, inte motverka den.

Stäng inte portarna till våra statliga museer! Kulturen är till för alla! Liksom våra allmänna bibliotek garanterar att även den som inte har pengar får möjlighet att läsa böcker och tidningar, är våra nationellt ägda museer en garant för att vårt materiella kulturarv kan ses och upplevas av alla.

Här kan du skriva under.

Inga kommentarer: